Klimroos & Ridderclub

 

Activiteitenplan

1. Inleiding

Waarom een activiteitenplan?

De Stichting Klimroos en Ridderclub Spijkenisse (vanaf nu Klimroos en Ridderclub) organiseert verschillende activiteiten om de doelstelling te bereiken. De doelstelling zoals deze vermeld staat in onze statuten is als volgt:

“Het (doen) creëren van een gezellige en veilige plek voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar”

Hierna staat vermeld:

“De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het organiseren van activiteiten, waaronder clubavonden, zomerkampen en feestdagen op diverse locaties, waar kinderen leren om te gaan met elkaar en respect leren hebben voor elkaar.”

Met dit activiteitenplan geven we inzicht in welke activiteiten wij precies organiseren en hoe deze tot stand komen.

2. Verantwoordelijkheid

De Klimroos en Ridderclub kent verschillende soorten activiteiten. Onze reguliere activiteit, de clubavond, wordt georganiseerd door de aanwezige leiding op de locatie. Deze groep mensen is hier verantwoordelijk voor.

De centrale activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan de organisatie desgewenst uitbesteden aan een of meerdere personen buiten het bestuur. De eindverantwoording blijft ook dan bij het bestuur.

3. De clubavonden

De clubavonden worden op verschillende avonden en verschillende locaties in Spijkenisse georganiseerd. Iedere clublocatie beschikt over een eigen team van vrijwilligers. Dit team is in zijn geheel verantwoordelijk voor de voortgang en invulling van de clubavonden. De teamleider van de clublocatie houdt de hoofdlijnen in de gaten. Over wie welke activiteit organiseert op de clublocatie worden onderling afspraken gemaakt. Hier zijn geen richtlijnen voor. Hierdoor kan het zijn dat er verschil bestaat in uitwerking op de verschillende locaties.

Vast staat dat onze eerste hoofdactiviteit bestaat uit creativiteit. De kinderen worden uitgedaagd tot de meest uiteenlopende vaardigheden. Knippen, plakken, tekenen, zagen, timmeren zijn hier enkele voorbeelden van.

Onze tweede hoofdactiviteit bestaat uit het spelen van spellen. Dit kunnen gezelschapsspellen zijn, maar ook georganiseerde spellen voor een grotere groep. Hiermee hopen wij ook aan de bewegingsdrang van kinderen tegemoet te komen.

Afgesproken is dat de verhouding knutselen en spellen spelen 2 : 1 of 3 : 1 zou moeten zijn. Geen harde eis, maar wel een streven.

Naast de invulling met onze hoofdactiviteiten wordt er jaarlijks ook aandacht besteed aan feestdagen als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Hoe hier aandacht aan wordt geschonken kan ook weer verschillen per locatie.

De activiteiten per clublocatie worden geheel bekostigd door de contributie die de kinderen maandelijks betalen.

4. Centrale activiteiten

Naast de reguliere, wekelijkse clubavonden organiseert de Klimroos en Ridderclub ook regelmatig activiteiten die tegelijkertijd voor de kinderen van alle clublocaties bedoeld zijn. De activiteiten worden wisselend op de clublocaties georganiseerd. Aan het begin van ieder clubjaar wordt afgesproken wie welke activiteit organiseert. Voor de organisatie van verschillende activiteiten is er een draaiboek aanwezig.

Bingo

Een jaarlijkse activiteit voor alle kinderen. Tijdens deze avond kunnen de kinderen mooie prijzen winnen. Om iedereen blij te maken en te houden krijgen alle kinderen een kleine attentie. Kosten voor deze avond bedragen €1,00 per persoon.

Filmavond

Een jaarlijkse activiteit voor alle kinderen. Tijdens deze avond hebben de kinderen de keus uit twee films om naar te kijken, onder het genot van wat te drinken en een bak popcorn. Kosten voor deze avond bedragen €0,50 per persoon.

Disco

Een jaarlijkse activiteit voor alle kinderen. Tijdens deze avond kunnen de kinderen lekker dansen op de leukste muziek. Deze activiteit is gesplitst in een jongste groep en een oudste groep. Voor drinken en lekkers wordt gezorgd. Kosten voor deze avond zijn €0,50 per persoon.

Sluitingsdag

Activiteit voor alle kinderen. Ieder clubjaar wordt feestelijk afgesloten met een heuse feestdag op de laatste zaterdag voor de meivakantie. Een startactiviteit, samen eten en daarna een optreden per club. Na de optredens volgt de puntentelling en wint een club de wisselbokaal. Na deze dag zit het clubjaar erop. Kosten voor deze dag bedragen €1,00 per persoon.

Zomerkamp

Een jaarlijkse activiteit voor een gelimiteerd aantal kinderen. Ieder jaar organiseert de Klimroos en Ridderclub een grandioze kampweek voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In de regel valt de kampweek in de eerste of de laatste week van de zomervakantie. Afhankelijk van de grootte van het kamphuis voor dat jaar wordt bepaald hoeveel leiding en hoeveel kinderen er mee kunnen. De hoofdleider beslist hierover. De kosten voor de kampweek worden ieder jaar vastgesteld en komen te staan in de uitnodiging die alle clubkinderen ontvangen.