Klimroos & Ridderclub

 

Wie zijn wij?

 

De stichting Klimroos & Ridderclub Spijkenisse zorgt, vanuit haar Christelijke identiteit, voor een gezellige en veilige plek voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Hiertoe organiseert de club op verschillende locaties clubavonden,waar kinderen met behulp van diverse activiteiten om leren gaan met elkaar, respect leren hebben voor elkaar, ondanks verschillen tussen normen en waarden. Daarnaast wil de Klimroos & Ridderclub een zinvolle tijdsbesteding voor vrijwilligers bieden,die op deze manier actief betrokken kunnen zijn bij een maatschappelijk doel.

De organisatie is ooit begonnen als een vrijwilligersorganisatie. Professionalisering heeft in de laatste jaren langzamerhand haar intrede gedaan, waarbij nog steeds enkel met vrijwilligers gewerkt wordt. Onze vrijwilligers zijn stuk voor stuk zeer betrokken mensen, zowel bij de organisatie als bij de leefbaarheid van onze maatschappij. Iedere vrijwilliger neemt bagage mee. Vrijwilligers geven tijd, gebruiken daarvoor persoonlijke vaardigheden, zetten hun kwaliteiten in en doen dat op grond van persoonlijke interesse.

De stichting Klimroos en Ridderclub Spijkenisse staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68620802